Vertouwenscontactpersoon

Wij kunnen niet zonder een goede band tussen school en ouders. Wij zijn namelijk samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind(eren). We hopen natuurlijk dat uw kind een fijne schooltijd heeft. Mochten er problemen zijn, dan kunt u dit altijd bespreekbaar maken met de leerkracht van uw kind. 
Als u er samen met de leerkracht niet uitkomt kunt u in gesprek gaan met de intern begeleider of schoolleiding.
Mochten al deze gesprekken niet naar tevredenheid lopen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze school: Marlies van der Jagt, admin@insingerschool.nl .
De vertrouwenscontactpersoon biedt in de eerste plaats een luisterend oor en denkt graag met u mee. 
Indien nodig kan de vertrouwenscontactpersoon u in contact brengen met de externe vertrouwenscontactpersoon van stichting PCBO Baarn-Soest;Marleen Versteege- Verschoor. U kunt ook rechtstreeks contact met haar opnemen.
Haar mailadres is: de.reis.marleen@gmail.com 

 

Locatie

Contactgegevens




Insingerstraat 57

3766 MA Soest

035 601 7309

info@insingerschool.nl

Kalender