Aanmelden

AANMELDPROCEDURE

Kleuters
Op de Insingerschool hebben we drie kleutergroepen (groep A, B en C).
Van groep 3 t/m 8 hebben we er elk één.

Elk jaar beginnen er ongeveer 28 nieuwe kleuters bij ons op school. Deze kleuters worden verdeeld over de groepen A t/m C. Ze beginnen op het moment dat ze vier jaar worden, behalve in de laatste schoolweken voor de zomervakantie. Deze kleuters beginnen na de zomervakantie. We streven naar een maximale groepsgrootte van 28 tot 30 leerlingen.

Kinderen kunnen bij ons aangemeld worden vanaf het moment dat ze geboren zijn.
U kunt kinderen aanmelden door een aanmeldformulier op te vragen bij school: info@insingerschool.nl Het is handig wanneer u de geboortedatum van uw kind meestuurt, zodat er gekeken kan worden of er plek is, alleen dan sturen we u een aanmeldformulier toe. Als u al weet dat er plek is, kunt u het aanmeldformulier ook hier downloaden.
Wanneer een kind wordt aangemeld voor het 3e jaar is dat een zogenaamde vooraanmelding. Bij een vooraanmelding kan het kind op een plaatsbare plek komen of worden afgewezen omdat er geen plek is. Hiervan krijgt u altijd bericht.

Omdat kinderen vaak al vroeg worden aangemeld bij ons, nemen wij als zij ongeveer drie-en half jaar oud zijn zijn contact met u op. We controleren of de kinderen nog bij ons naar school komen en of de gegevens die wij hebben nog steeds kloppen. De vooraanmelding kan dan worden omgezet in een definitieve aanmelding. 

Op dit moment hebben wij nog plek voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 augustus 2018 en jonger.
Voor oudere kinderen zie hieronder.

Zij-instromers
Bij het aanmelden van zij-instromers, kinderen die instromen van een andere school, is het verzoek om eerst telefonisch contact op te nemen zodat we gezamenlijk kunnen kijken of er plek is en of de Insingerschool​ kan voldoen aan de verwachtingen: 035-6017309.  We kijken hierbij ook of we de eventuele gevraagde zorg kunnen leveren.
We nemen altijd contact op met de oude school om met hen af te stemmen alvorens we overgaan tot plaatsing. Licht dus de school in alvorens u met ons contact opneemt.
Ook in geval van zij-instromers hanteren we een maximale groepsgrootte van 28 leerlingen.

Broertjes en zusjes
Broertjes en zusjes van kinderen worden met voorrang bij ons geplaatst, mits zij binnen twee maanden na de geboorte worden aangemeld. Als dit niet binnen twee maanden gebeurt, vervalt het recht op voorrang.

Locatie

Contactgegevens
Insingerstraat 57

3766 MA Soest

035 601 7309

info@insingerschool.nl

Kalender